…а не могат, нито пък оттам да преминат към нас.

27 А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом;

28 защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място.

29 Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях.

30 А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. 31 И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.

1 Коринтяни 6:9

Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,

1 Коринтяни 6:10

нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.

Галатяни 5:21

зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство

Матей 7:21-27

21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.

22 В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?

23 Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

24 И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;

25 и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.

26 И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък;

27 и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

Лука 13:24-28

24 Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат,

25 след като стане домакинът и затвори вратата, и вие като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи отвори; а Той в отговор ви каже: Не ви зная откъде сте.

26 Тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе; и в нашите улици си поучавал.

27 А Той ще рече: Казвам ви, не зная откъде сте; махнете се от Мене всички вие, които вършите неправда.

28 Там ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраама, Исаака, Якова и всички пророци в Божието царство, а себе си, изпъдени вън.

Откровение 19:20
И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.

Откровение 20:14
И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт.

 

Дяволът и всички които са го следвали ще бъдат хвърлени в огненото езеро.

1 Коринтяни 10:21
Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза.

 

Бог иска постоянство.

Лука 9:23
Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.

Лука 9:24
Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси.

Лука 17:33
Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.

Йоан 12:25
Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.

 

Не се ли отврати човек от „животът който харесват мнозина” – живот на лесни печалби, разгулни пиршества и т.н. – той ще изгуби ВЕЧНИЯ ЖИВОТ

 

Господ знае, че хората не могат да спазват всички заповеди. За това ни е казал какво да правим.

Яков 5:16
И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Трябва да се молим на Бог да ни прости греховете пред други вярващи – за да се засрамим от греховете си – това помага на вярващите да не правят греховете отново и отново.

 

Много хора са се крили зад Името на Бог – Бог не е искал нито инквизиция, нито кръстоносни походи, нито убийствата на испанците в америка – всичко това е правено заради желанието на хора за злато, имоти и власт. Дори и да са твърдяли, че го правят в Божието Име ще бъдат осъдени и наказани. Днес имате избор да изберете дарът на Исус – трябва да вярваме, че Исус е Господ и е възкресен от мъртвите и да живеем добре не само за себе си, а и за околните. Да не крадем, да не убиваме, да не прелюбодействаме и т.н. Много ли ви се струва много, това което иска Бог – Ако отхвърлите Исус – решението е ваше и отговорността ваша. Ако приемете Исус ще получите голяма награда. Всеки сам решава. Никой не може да спази всички заповеди, за това имаме нужда от Спасителя Исус, но тъй като едни ще са пазили повече заповедите на Господ от други – в новия свят ще има йерархия и всеки ще получи различна награда. За това времето отделено за Бог си струва. И въпреки, че Исус иска хората да са с Него – Той не насилва никого – всеки един трябва сам да избере.

Ще приемеш ли днес дарът на Исус? Или ще бъдеш като всички хора далече от Бог, които си въобразяват, че живеят, но Библията ги определя като духовно мъртви, духовни мъртъвци, защото духът им не живее, духът им е мъртъв и пътят им е към погибел, а те си въобразяват, че живеят. Тези хора са угнетени, отчаяни, страхуват се. Когато им кажеш „ей, човече, какъв е този инат – ИМА СПАСЕНИЕ, има Господ” – на тях това им се струва нещо ужасно.

Марк 3:27
Обаче никой не може да влезе в къщата на силния човек, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му.

 

Кой е силният? - сатана

Кой е по-силният? - Господ Исус Христос

Исус влезе в къщата на сатана, ограби го, освободи хората, които бяха в плен на сатана и Вие хора сте част от това. сатана е победен от Исус – бъдете с Исус и ще сте на сигурно място. Планът на Бог е човекът да живее в благодат и благословение. Планът на сатана е човек са живее в нищета, бедност, глад, болести, страдание и смърт.

Кое искаш ти да избереш (докато си жив имаш право на избор) ?

 

 

 

 

 

 

http://pavelcho.narod.ru/poslednivremena.html

 

 

за контакт: мейл

tomas1_@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

Сделать бесплатный сайт с uCoz