…ustify;">6) Вярват, че Вселената води началото си от т.нар. „първичен взрив“ – противоречи на законите на термодинамиката и на човешката опитност, т.е. това е чудо!

7) Вярват в съществуването на природни закони, но отричат съществуването на законодател – противоречи на човешката опитност и логиката, т.е. това е чудо !


Да, във всичко това еволюционистите вярват и те нямат никакъв друг изход, освен да го правят, защото върху тази тяхна вяра единствено се градят основите на еволюционната им теория. Тъжното, некоректното и арогантното в случая е, че еволюционистите не я наричат „чудо“, макар това да са много по-големи чудеса от чудесата, описани в Библията... Това добре е осъзнал откривателят на ДНК-молекулата и Нобелов лауреат д-р Францис Крик, като казва: „Произходът на живота изглежда е почти чудо, толкова много са условията, които трябва да са го предизвикали“ (16). Така привържениците на еволюционизма изпадат в незавидно противоречие и парадокс със самите себе си – от една страна, вярват в неща, противоречащи на природните закони (което е чудо), а от друга страна, не наричат чудо тази своя вяра!!!

Още по-жалко е, че хиляди млади хора задължително се обучават в това самозаблуждение и формират мироглед, основан върху една ненаучна теория, определяна като еволюционна.

Да отговорим на въпроса: Защо еволюционистите не наричат тази своя вяра „чудо?

Отговорът е само един: ако се приеме чудото като факт, тогава трябва да се приеме и съществуването на Бога. А да се приеме Бога като реалност, значи човек да се съобразява с Него и Неговата воля; да се вярва в един свят, справедлив, всезнаещ, любещ Творец, Който мрази греха и обича грешника, да се вярва в един Бог, Който ще търси отговорност от всеки човек и ще съди всеки според делата му. А всичко това не се приема от привържениците на еволюционната теория, които градят своята вяра върху спекулативни и ненаучни хипотези.

 

Земята – уникалната планета във Вселената

Според библейското учение за Сътворението само на планетата Земя съществува биологичната форма на живот. Това прави нашата планета уникално небесно тяло в цялата Вселена. След цялостния творчески акт, описан в първите две глави на Библията, на Земята е създаден животът, а в края на Сътворението – човекът, като венец на цялото Творение. А това показва, че феноменът „животи човекът са били целта на Творението. Всичко, създадено преди тях, е предназначено да служи на тази крайна цел – човека.

Как по научен път може да се докаже, че Земята е единственото и централно небесно тяло, върху което съществува животът? Ние ще споменем някои уникални особености, които притежава Земята, благодарение на които е възможен животът.


Ето някои особености:

1) Разстоянието от Земята до Слънцето е 150 милиона км. Слънчевата светлина, която се движи с 300 000 км/сек., изминава това разстояние за 8 мин. Ако орбитата на движението на Земята около Слънцето беше само с 1,5% по-малка, животът на Земята не би бил възможен.

2) Въпреки непрекъснатите термоядрени процеси, които протичат в Слънцето, то излъчва своята топлина и светлина към Земята равномерно, постоянно и ритмично. Ако това не беше така, животът на Земята не би бил възможен.

3) Земята се движи със скорост 120 000 км/час около Слънцето. Дължината на земната орбита около Слънцето възлиза на 940 милиона километра, което разстояние Земята изминава за една година. Земята се движи около собствената си ос със скорост 1600 км/час, измервано на екватора. Ако тези ротационни особености на Земята бяха по-различни, животът на нея не би бил възможен.

4) Ъгълът на наклоненост на земната ос (23,5 градуса) е оптималният за осъществяването на цикъла от четири годишни времена. Ако този ъгъл беше друг, животът на Земята не би бил възможен.

5) Цялостната маса на земното кълбо (1 милион пъти по-малка от масата на Слънцето), както и гравитационните сили между Слънцето, Земята и Луната също са важна особеност, без която животът на Земята не би бил възможен.

6) Земната атмосфера е изключително условие за съществуването на живота. Без оптималните процентни взаимоотношения между азот, кислород, въглерод, въглероден двуокис, вода и останалите 26 химични елемента в земната атмосфера животът на Земята не би бил възможен.

7) Озоновият слой предпазва земното кълбо от вредните ултравиолетови лъчи на Слънцето. Без този слой животът на Земята не би бил възможен.

8) Геофизичните и хидрологични особености на Земята (кора, сърцевина, хидро- и литосфера) са също изключително важни условия за съществуването на живота.

9) Водният цикъл и съпровождащата го глобална атмосферна циркулация, описани преди 3000 години в Библията (Екл. 1,6-7; Иов 36, 27-29), са друго задължително условие за съществуването на живота на Земята.

10) Кръглата форма на Земята, описана в Библията преди близо три хилядолетия (Ис. 40, 22; Притчи 8,27), е съществено условие за съществуването на живота.


Всички тези научни факти ни дават основание да направим следните няколко извода;

а) Споменатите специфични особености на планетата Земя не могат да бъдат случайност. Твърде много са, за да се съчетаят случайно по някакъв начин.

б) След като не са случайност, значи, че има свръхинтелигентна сила, която ги е планирала и създала с определена цел. Тази сила Библията нарича БОГ и целта на Творението е човекът.

в) Много преди науката да открие тези специфични особености на Земята, повечето от тях са споменати в Библията, което означава, че научните факти потвърждават Библията. Това придава на Библията особена достоверност като източник на информация.

В Библията се споменава и за друго свръхестествено научно прозрение. Докато мъдреците на човечеството са спорили хилядолетия относно броя на звездите, Библията беше единствената Книга, която казваше, че „звездният свят е безчет“ (Иер. 33,22) и го сравняваше с пясъка по морския бряг (Бит. 22,176). Астрономите днес смятат, че общият брой на небесните тела възлиза поне на 1026. За да добием някаква малка представа за необятните гигантски размери на Вселената, ще споменем в обобщен вид някои астрономически цифри:

Нашата Галактика (Млечният път) се състои от 100 милиарда слънца, подобни на нашето Слънце. Диаметърът на Млечния път възлиза на 130 000 светлинни години (1 светлинна година е около 10 милиарда километра).

Астрономите считат, че Вселената се състои от 10 милиона такива галактики, всяка от които е изградена от няколко стотици милиона слънца. Изчислява се, че диаметърът на Вселената възлиза на около 20 милиарда светлинни години.

На разстояние 30 000 светлинни години от центъра на Млечния път се намира една малка звезда – нашето Слънце. На него се пада общо 99,99% от цялата маса на Слънчевата система. Това значи, че на деветте планети от Слънчевата система, заедно с техните сателити, се пада 0,01%. Между тези девет планети се намира и нашата Земя...

Този обобщен поглед в необятната Вселена ни задължава да направим още два много важни извода:

г) Във Вселената цари поразителна хармония, точно така, както в структурата и функцията на човешката клетка. Тази хармония предполага безкрайно мъдър и свръхинтелигентен Творец.

д) Този Творец е създал всички условия, за да бъде възможен животът на Земята. Той има особен интерес към най-висшето Си творение – човека.


Освен тези научни основания за достоверността на Библията ние ще споменем и някои впечатляващи свойства, които притежава тази Книга и които са друго мощно доказателство за нейната достоверност.

 

Уникалност на Библията

1) Необикновен произход и уникално съдържание.

Има нещо необикновено в произхода и съдържанието на тази прастара Книга. Писана е в продължение на 1600 години. Състои се от отделни книги, имащи един Автор и над 50 съставители с различна националност, професия, възраст, образование, социално положение. Повечето от тези хора не са се познавали един друг. Писана е на различни места и на различни езици. Въпреки това в Библията цари поразително единство в съдържание, мотивация и цел, като всичко това е подчинено на една-единствена тема с множество подтеми. Основната тема е: Божият план за спасението на човечеството чрез една-единствена Личност – Иисус Христос.

2) Суперлативи и бестселър на всички времена.

а) Най-превежданата книга в света. Досега е преведена на повече от 4000 езици, диалекти и наречия, включително и на Брайл. Тази цифра непрекъснато расте.

б) Най-издаваната и най-тиражирана книга в света. Всяка година Библията или отделни книги от нея се издават в тираж над 60 милиона екземпляра.

в) Най-разпространената и най-разпространяваната книга в света. Според статистиката на световните библейски институти днес повече от 90% от населението на света има информация за Библията и нейното съдържание. Така тя е призната за единствен и неизменен бестселър на всички времена.

г) Единствената книга, надживяла хилядолетията. Известно е от статистиката на книгопечатането, че само 5% от книгите надживяват седмата си година. От Библията са запазени 8000 манускрипта на латински, 4000 манускрипта на старогръцки, манускриптите на Кумран отпреди 2200 години, както и 13 000 манускрипта на Новия Завет. Няма друга книга в света с такъв богат исторически доказателствен материал.

д) Библията притежава най-голямата читателска аудитория на света, която не се ограничава до отделни народи, раси, континенти, възраст, пол, образование, социален статус, политическа принадлежност. Библията е достояние на цялото човечество за всички времена.

е) Неизмеримо благотворно влияние върху всички сфери на човешкото битие и обществен живот: литература, изкуство, култура, история, социално дело, различни клонове на науката.

ж) Единствената книга, имаща претенцията, че неин Автор е Бог, чието име се споменава 3800 пъти в нея. Затова тя се нарича още „Книгата на Бога“ или „Слово Божие“.

з) Библията е най-обичаната Книга на света. Милиони са онези, които от любов към истината в тази Книга са отивали на кладата, с песен са умирали на арените, отдавали са живота си сред дивите племена на Африка и Южна Америка.

и) Библията е най-мразената и преследвана Книга на света. Много политически системи са я подлагали на масово унищожение. Поради две причини се мрази Библията: първо — хората я ненавиждат, защото тя изобличава грешния човек и бичува греха. Вторият голям враг на Библията е духовното невежество.

к) Библията като книга с Божествен произход извърши революционен поврат в социалната и политическата сфера на много страни в света.

3. Всепризнато е уникалното влияние на Библията в моралната област – върху отделната личност и на цели народи. Хилядолетия наред Библията се приема от милиарди хора като незаменима ценностна система и абсолютен авторитет за нравствено поведение. Ако се бяха спазвали ценностите на Библията, светът днес щеше да има съвсем друг облик: свят без престъпления, войни, насилия, убийства, без съдилища и затвори, без омраза и завист, без изневяра и разводи, един свят, в който ще цари любов и разбирателство между хората.

С основание известният философ Ludwig Widgenstein казва: „Ако в една книга се съдържат такива ценности, то тя трябва да е дошла от Бога, защото човекът не е в състояние сам нито да измисли, нито пък да спазва тези ценности“.

Един възрастен баща подарил Библия на сина си със следното посвещение: „Синко, или тази Книга ще те държи далеко от греха, или грехът ще те държи далеко от тази Книга“.

4. Библията притежава един изключително мощен аргумент за истинността на написаното в нея – това са библейските пророчества. Те са феномен, който не се среща в подобен вид в никоя друга книга на останалите религии. Пророчествата се отнасят за конкретни места, личности, обстоятелства и исторически събития, описани много време преди да се изпълнят. Изпълнението им може да се докаже чрез методите на науката (история, география, етнология, археология и т.н.), както и чрез личния и многовековен опит на човека. В Библията има много пророчества относно съдбата на големи и цветущи градове, велики народи и цели цивилизации. Археологията през последните две столетия разкри много от древните градове и народи, обект на библейските пророчества. Препоръчваме в това отношение книгата на Werner Keller „Библейски събития“ (Оригиналното заглавие гласи „И все пак Библията има право“). В Библията се съдържат над 5000 пророчества, голяма част от които са изпълнени. Предсказанията за репатрацията на евреите и възстановяването на държавата Израел се случват буквално пред очите ни. А това показва, че и предсказанията за Второто идване на Христос, както и за края на света, непременно ще се изпълнят.

5. Библията притежава и друго уникално качество – БОГ като неин Автор, забранява отнемане, заменяне или допълване на информацията, която Той дава в Своята Книга. С това се обяснява фактът, че има пълна хармония в текста на съвременната Библия с манускриптите отпреди хилядолетия. Удивително е още, че библейският текст в нито една историческа епоха не е бил адаптиран към съответната култура или етнически особености. Напротив – народите, приели библейските ценности на християнството, са се приспособявали към тези ценности.

6. Научните изследвания и факти в областта на археологията, историята, географията, астрономията, геофизиката, информатиката, медицината и т.н. показват, че библейските теми (Всемирният потоп, египетското робство, разрушението на Йерусалим, както и на други древни градове и т.н.) напълно отговарят с данните на тези науки. Всичко това е документирано и може да бъде проверено, което представлява убедително доказателство за достоверността на библейската информация. Най-новата теория за „Интелигентния Дизайн“ (W. Dembski, 1999) е също едно доказателство за хармонизиране на науката с богословието.

7. Особено впечатляващ е фактът, че редица представители на науката са дълбоко религиозни хора и показват изявено уважение и благоговение към Библията. Ние ще споменем само петима от най-великите учени на двадесетото столетие, на които човечеството дължи твърде много; Бащата на атомната физика Алберт Айнщайн, руския физиолог Иван Павлов, създателя на квантовата теория Макс Планк и най-видния авторитет в изследването на космическите лъчи – Роберт Миликан, както и вече споменатия Луи Пастьор – най-известния микробиолог и велик благодетел на човечеството. Всички те са имали дълбока вяра в Твореца и са осъзнали обикновената истина, че науката е човешка дейност за изследване на Творението. Вярата и науката според създателите на човешкия прогрес са неделими и необходими страни на човешкото битие.

С право големият представител на естествените науки от миналия век Peter Bam (20) пише: „Библията учи, че животът на човечеството започва от Сътворението и завършва с Последния Божий Съд. И вярата в тази истина за милиарди хора е била извор на утеха и надежда. Някои днешни учени твърдят обаче, че човечеството започва с маймуната и ще завърши с ядрена катастрофа. И това убеждение е извор на неизмеримо отчаяние за мнозина днес“.

А великият Гьоте допълва: „Мерилото за живота и силата на един народ ще бъде винаги в неговото отношение към Библията“ (20).

8. Библията съдържа информация за смисъла и целта на човешкия живот, за миналото, настоящето и бъдещето на човека, за началото и свършена на света. В Библията се говори за живота след смъртта, за същността на Бога и любовта му към човека, за учението и делото на Иисус Христос, за един невидим свят, извън материята, пространството и времето, както и се дава отговор на много други въпроси, важни за всеки човек.

В заключение отново ще подчертаем, че Библията не противоречи на науката. Основните закони на науката, научните и приложни изобретения са заложени под различна форма в Библията, както и в самото Творение, хилядолетия преди тези изобретения да станат факт. Науката се гради върху това, което Творецът е заложил в Своето Творение и открил в Своята Книга – Библията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нашето изложение по темата „Еволюция или Сътворение – какво казва науката“ може да бъде обобщено в следните два основни извода:


1. Еволюционната теория противоречи на науката и на човешката опитност.

По убедителен начин беше доказано, че еволюционната теория както по времето на Дарвин преди 140 години, така и до днес не е могла да бъде научно доказана. Научните факти от последните няколко десетилетия в областта на молекулярната биология, генетиката, информатиката, физиката, геологията, астрономията и други не потвърдиха учението на еволюционизма. Напротив, данните от тези науки противоречат на основните положения на еволюционната теория, поради което тя през цялото това време няма научна достоверност и не отговаря на задължителните критерии за една научна теория. Ето защо такава теория, която противоречи не само на науката, но и на многовековната човешка опитност и елементарна логика, неизбежно трябва да се приеме на вяра.

Еволюционната теория няма смислен отговор на най-важните научни въпроси относно произхода на материята, възникването на живота и появата на човешкото съзнание. Законите на науката отричат еволюционното учение за вечността на материята и способността й да се самоорганизира. За да се появи живот и да може той да се възпроизвежда, е необходима кодирана генетична информация. Еволюционното твърдение, че биологична информация може да възникне от само себе си без интелигентен източник, абсолютно противоречи на законите на информатиката. Случайната поява на живота и неговото еволюиране противоречи на Втория закон на термодинамиката.

Много от твърденията на еволюционната теория имат спекулативен и ненаучен характер. Учението на еволюционната теория в областта на социалното и културното развитие на човека (език, семейство, религия, етика и т.н.) далеч не отговаря на действителността. Учението на Дарвин за естествения отбор и расите, както и фалшивият биогенетичен „закон“ на Хекел имаха и имат ужасяващи последствия в обществено-социалната и морално-етичната сфера на човечеството.

Успехът на еволюционната теория не се дължи на нейната достоверност, а на едностранна и некоректна образователна система, медийна манипулация, атеистичен начин на мислене, недостатъчно познаване на специализираната литература от широката общественост, както и на политически предписания. По този начин еволюционната теория се превръща в един задължително наложен и добре функциониращ инструмент за атеистично възпитание на човека.

Все по-масово се появяват критични гласове срещу еволюционната теория, но те биват съзнателно игнорирани, заглушавани, ограничавани, а чрез медиите – подигравани и омаловажавани.

Креационистичните центрове в много държави на света, както и огромната специализирана и общопопулярна литература в подкрепа на библейския модел за Сътворението рано или късно ще допринесат за възтържествуване на истината по този важен за всеки човек въпрос.


2. Науката потвърждава библейското учение за Сътворението.

Библейското учение за Сътворението се потвърждава по убедителен начин от всички области на съвременната наука, както и от реалностите на многовековната човешка опитност. Колкото повече науката напредва в своите изследвания, толкова по-ясно се очертават основните библейски концепции за творческото начало на Вселената. Принципите на Сътворението, описани в Библията, стоят много по-близо до научните факти, отколкото твърденията на еволюционната теория, които изискват и много по-голяма вяра в сравнение с вярата в Библията. Ако се базираме на фактите на науката, произходът на живота и на човека може да се обясни много по-лесно със съществуването на Творец, вместо да се вярва, че животът е възникнал случайно и човекът е висше животно.

Според библейското учение за Сътворението живот може да произлезе само от живот, интелигентност – от интелигентност, както и биологичната кодирана информация може да бъде плод единствено на свръхинтелигентен източник. Такава е твърдата позиция на науката. Така учи Законът за причинно-следствените връзки. Това го изисква човешката логика.


Науката, природните закони, елементарната логика и многовековната човешка опитност са най-мощните доказателства за достоверността на библейската информация.


Всичко това ни задължава отново да цитираме финалните думи на един от най-известните съвременни учебници по биология (Hoff и сътр., стр. 503):

Какъв е смисълът на еволюцията?

Защо еволюцията е довела до появата на човека, който притежава дух, т.е. има способността да мисли, има свободна воля и разумни действия?

Какво се крие зад израза „случайности как природните науки могат да го обяснят?

На такива въпроси еволюционната теория няма отговор, нито пък това могат да направят природните науки.

Отговорът на тези въпроси се предоставя единствено на личната вяра на човека... Свободата на волята, същността и смисълът на битието са въпроси, на които биологията не може да отговори. Поради невъзможност да се премине тази граница, човек идва до мисълта на великия Гьоте: „Най-висшето щастие за мислещия човек е да изследва онова, което подлежи на изследване, а пред неизследваемото да благоговее смирено.

 

Достоверността на Библията означава, че:

1. Информацията за Сътворението е истинска и заслужава пълно доверие.


2. Бог е Автор на цялата Библия. Тя дава вярната информация в духовно, нравствено-етично и научно отношение.


3. Има един Бог, Който е Творец на цялата Вселена, на живота и на човека.


4. Всеки човек може да потърси и намери Бога. Бог е познаваем.


5. Този Бог познава и обича всеки човек такъв, какъвто е.


6. Грехът разделя човека от Бога.


7. Бог прощава греховете на всеки човек, ако той се обърне към Него за прошка


8. Бог се открива на човеците в лицето на Иисус Христос и единствено чрез Него може да се премахне разделението между Бога и човека. Библията показва пътя, по който това може да стане.


9. Животът на човека не завършва с неговата биологична смърт, а продължава в отвъдния, задгробен свят – или във вечно общение с Бога (рай), или във вечна раздяла от Бога (ад).


10. Човек след смъртта си трябва да даде отчет пред Бога за живота си.


11. Човек има правото сам да реши дали да вярва в Бога или не. Такова решение е възможно само докато той е жив. След смъртта неговата съдба за вечността (вечен живот или вечна смърт) не може да бъде променена.


12. Единствено .християнската вяра, придружена с добри дела, гарантира вечен живот (рай) на човека.

 

Ползвана литература

1) Ангелова, Д. Как да ползваме одобрените учебници, без да развием комплекс, че сме глупави, в. „СЕГА“, 7 октомври 2004 – 2) Ангелов, П. и сътр., Биология 10 клас, Просвета, 1995 – 3) Ботев, Б. и сътр., Биология, 10 клас, НП, 1988 – 4) Ботев, Б. и сътр., Биология 10 клас, Анубис, 2001 – 5) Бъчваров, М. и сътр., Философски речник, Партиздат, 1977 – 6) Виланд, К., Камъни и кости. Научен креационизъм / България, 2001 – 7) Гит, В., Творил ли е Бог чрез еволюция?, ВЕРЕН, 1997 – 8) Димитров, О. и сътр., Биология 9 клас, Булвест, 1999 – 9) Димитров, О. и сътр., Биология 10 клас, Булвест, 2001 – 10) Дюлгеров, Д., Наука и религия, СИ, 1946 – 11) Маклийн, Г. и сътр., Сътворението, ВЕРЕН, 1996 – 12) Николова, М. и С. Китанова, Биология 10 клас, ТПП, 2001 – 13) Келер В., Библейски събития, Синодално издателство, 1960 – 14) Киров, Д. и сътр., Християнска етика, Слънце, 2003 – 15) Моррис, Г., Сотворение мира: научный подход, Inst. Creation Research, San Diego, 1981 – 16) Морис, Х., Библията, науката и сътворението, ОМ, 1994 – 17) Морис, Х., Наука и Библия, Госпъл, 1995 – 18) Морис, Х. Научен креационизъм, Нов човек, 1995 – 19) Опарин, А., Поява на живота върху Земята, Народна култура, 1949 – 20) Попов, С., Защо вярвам в Бога, Абагар, 1993 – 21) Свиленов, Д., Библия и наука, ethos, 2, 2001,17 – 22) Свиленов, Д., Библия и наука (Уникалност на Библията), ethos, 3,2001,17 – 23) Свиленов, Д., Еволюционната теория в криза. Прозорец, 2004, 4, 18 – 24) Свиленов, Д., Миналото, настоящето и бъдещето на човечеството според Библията, Звездан, 3. изд., 2005 – 25) Хобринк, Б., Еволюцията яйце без кокошка, Оупън Доор, 1993 – 26) Часовникарова, Ц. и сътр., Биология 10 клас, Гея§Либрис, 2002.


27) Ashton, J., Die Akte Genesis, Schwengeler, 2001 – 28) Beck, H., Biologie und Weltanschuung, Haensler, 1979 – 29) Behe, M., Darwin’s Blaeck Box: The Biochemica Callenge to Evolution, Touchstone, 1998 – 30) Bayrhuber, H. u.a., Linder Biologie. Gesamtband, Metzler, 1989 – 31) Blackmore, V. and A. Page, EVOLUTION The Great Debate – 32) Bliss R. at al., Origin of Life: Evolution/Creation, C.L.P. Publishers, 1990 – 33) Bowden, M., Science VS Evolution, Sovereign Publications, 1991 – 34) Darvin, Ch., Die Entstehung der Arten durch natuerliche Zuchtwahl (Originaltitel: On the origin of species by meansof natural selection, or preservation of favoured races in the struggle of life, London, 1859), Suttgart, 1967 – 35) Dembski, W. Intelligent Design-The Bridge Between Science & Theology, IVP, Illinois, 1999 – 36) Denton, M., Evolution: Theory in Crisis, Burnett Books, London, 1985 – 37) Dietmar F. u. W. Buehne, Brief an einen Atheisten, CLV, Bielefeld, 2000 – 38) Don Batten и сътр., Fragen an den Anfang. Die Logik der Schoepfung, CLV, Bielefeld, 2001 – 39) Eibach, U., Gentechnik und Embryonenforschung. Leben als Schopfung aus Menschenhand ?, Brockhaus, Wuppertal, 2002 – 40) Ellinger, Th. et. al., Schoepfung und Wissenschaft, WW, Haensler, 1988 – 41) Geisler, N. u. R. Brooks, Wenn Skeptiker fragen, Dillenburg, 1996 – 42) Geisler, E. at. al., Kleine Enzyklopedie LEBEN, VEB, BI Leipzig, 1981 – 43) Gish, D., Fossilien, stumme Zeugen der Vergangenheit, CLV, 1992 – 44) Gitt, W., Das biblische Zeugnis der Schoepfung, Haensler 1991 – 45) Gitt, W., In 6 Tagen vom Chaos zum Menschen – 46) Gitt, W., Faszination Mensch, CLV, Bielefeld, 1996 – 47) Gitt, W., Am Anfang war der Urknall ?, CLV, Bielefeld, 2000 – 48) Gitt, W., So steht geschrieben, Haensler 2000 – 49) Gitt, W., Die ganze Schoepfung in sechs Tagen !, IDEA Spektrum, 15, 2002 – 50) Gitt, W., Am Anfang war die Information, Haensler, 2002 – 51) Gitt, W., FRAGEN, die immer wieder gestelt werden, CLV, 2003 – 52) Glashouver, W., So entstand die Welt, Haensler, 1980 – 53) Hoff, P. u.a., Evolution, Schroedel, 1999 – 54) Jauncey, J., Naturwissenschaft auf den Spuren Gottes, Onken, Kassel, 1964 – 55) Johnson, Ph., Darwin on Trial, InterVarsity Press, 1991 – 56) Junker, R., LEBEN-Woher ? Das Spannungsfeld Schopfeng/Evolution, WW, Himberg, 2002 – 57) Junker, R. u. S. Scherer, EVOLUTION-Ein kritisches Lehrbuch, Weyel, 2001 – 58) Junker, R. u. S. Scherer, Fragen an die Evolutionstheorie, Faktum, 11/12,2002 – 59) Junker, R. u. S. Scherer, Schoepfung oder Evolution?, WW, 2001 – 60) Keller, W., Und die Bibel hat doch recht, Ekon Duesseldorf, 1978 – 61) Kenn Hamm, Gibt es Gott wiklich, CLV, Bielefeld, 2000 – 62) Linnemann, Eta, Original oder Faelschung, CLV, Bielefeld, 1999 – 63) Lutzer, E., Sieben Gruende warum ich der Bibel vertrauen kann, Dillenburg, 2000 – 64) MacArthur, J., Der Kampf um den Anfang, CLV, Bielefeld, 2003 – 65) McDowell, J., Die Fakten des Glaubens, Haensler, 2003 – 66) MacDowell, J., Das kann ich nicht glauben, CLV, Bielefeld, 2002 – 67) Morris, H., The Scientific Case for Creation, Inst. Creation Research, 1981 – 68) Morris, H. a. G. Parker, What is creation Science?, Master Book, 1987 – 69) Mueller, P., Es gibt keinen Zufall, Paulus Verlag, 1990 – 70) Pailer, N., Geheimnisvolles Welall, Hypothesen und Fakten zur Urknalltheorie, WW, 1999 – 71) Pro Genesis, Das Schopfungs-Modell, Schwengeler, 2003 – 72) Ostermann, E., Das Glaubensbekenntnis der Evolution, TELOS, Haensler, 1978 – 73) Ostermann, E., Wissenschaftler entdecken Gott, Haensler, 2001 – 74) Paul M., Und es gibt doch eine Zuckunft, MWW Heukelbach, 2001 – 75) Penkazki, W., Wer bist Du Gott ?, Wuppertal, 1994 – 76) Pool, M., A Guide to Sciene and Belief, Lion, 1990 – 77) Rohrbach, H., Naturwissenschaft, Weltbild, Glaube, Brockhaus, 1986 – 78) Rohrbach, H., Schopfung: Mythos oder Warheit? , Brockhaus, 1990 – 79) Scherer, S., Der Jesus Code, Interview, Neues Leben, 46, 2001 – 80) Scheven, J., Daten zur Evolutionlehre im Biologieunterricht, WW, Haensler, 1982 – 81) Scheven, J., Karbonstudien: Neues Licht auf das Alter der Erde, WW, Haensler, 1986 – 82) Stutz, H., Die Millionen fehlen, Schwengeler, 1996 – 83) Thaxton, Ch., The mystery of life’s origin, Lewis and Stanley, 1992 – 84) Ullrich, H., Was Stammbaeume verschweigen, Seidel&Seidel, 1995 – 85) Wilder-Smith, A., Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution, Schwabe, 1985 – 86) Wilder-Smith, A., Der letzte Schritt der Logik, Schwengeler, 1996 – 87) Wilder-Smith, A., Herkunft und Zuckunft des Menschen, C.M.Fliss,2001 – 88) Wurmbrand, R., Atheismus-ein Weg?, Stephanus Ed., 1990


Цитатите от Библията са взети от Синодалното издание на Библията (1993).

Цифрите в скоби са указание за цитираната литература.

 

 

Сделать бесплатный сайт с uCoz