Днес се вършат пълни безобразия, много от хората са в пълен мрак относно Божието Слово, има много мошеници - не ставайте тяхна жертва поради непознаването на Божието Слово.

Библията не е просто книга с полезни съвети! Чрез Библията, Бог е казал на хората, как да живеят - какво да правят и какво да не правят.  Хората, трябва да познават добре Божието Слово - да знаят какво не харесва Бог и какво харесва Бог. Нашият земен живот е само едно изпитание - тук за 20-30-50-100 години - понякога и по-малко - хората показват къде ще са - в ада или рая - истинския живот е през вечността. 

Много хора наричащи себе си "пастири" регистрират "земни църкви" - правят институции "църкви", вършат неща противоречащи на Божието Слово - събират пари, с които после злоупотребяват. Развратничат - странете от хора, които не правят това, което пише в Божието Слово, четете Библията. Не е задължително да се дават пари, да се събират в някоя каса и от там да се краде.

2 Коринтяни 11:13-15

13 Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли.           

14 И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел;       

15 тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.

Всеки може ЛИЧНО ДА СИ ДАДЕ ПАРИТЕ НА Бог – Как?

Като види, че някой се нуждае от нещо – отива и му дава – дреха, храна, подслон, лекарство и т.н. – ако хората познават Божието Слово те ще знаят как да се пазят от лъжите на сатана.

Господ Исус Христос е казал следното

Матей 25:32-46

32 И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;      

33 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.      

34 Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.        

35 Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;  

36 гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

37 Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?       

38 И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?  

39 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?           

40 А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

41 Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.         

42 Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;          

43 странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.   

44 Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?      

45 Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.      

46 И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.

Помислeте добре над горния цитат от Библията - много добре!

Никой, човек, не може да ви накара да давате пари "дайте си десятъка - тука, в тоя храм - в тая каса", "дайте си десятъка, тука, в тая общност" - Не се лъжете - десятък е имало в стария завет - в новия завет Господ Исус Христос казва - "който сее оскъдно - оскъдно ще пожъне, който сее щедро - щедро ще пожъне".

Църквата не е православна, католическа, евангелска, баптиска и т.н.  

ЦЪРКВАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ВЯРВАЩИТЕ, А ГЛАВА НА ЦЪРКВАТА Е ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС 

на земята има ЕДНА ЦЪРКВА - "невидима за хората", записването в тая църква не става със земни документи, подписи, печати и т.н. - СТАВА С ВЯРА В ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС!

Няма 100 земни деноминации и всяка да има за основна цел вземането на пари от хората

Римляни 10:9

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.

Деяния 2:42
И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

2 Коринтяни 9:6-10

6 А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.    
7 Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.    
8 А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;    
9 както е писано: - "Разпръсна щедро, даде на сиромасите, Правдата му трае до века".    
10 А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда,

Матей 28:19
Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,

 1 Тимотей 2:12

8 И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи,    
9 Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери или скъпи дрехи,    
10 а с добри дела, както прилича на жени, които са се посветили на благочестието.    
11 Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение.    
12 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.    
13 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.    
14 И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.    15 Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.

Яков 3:1
Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане.

Развратът днес

Днес се налагат все повече за нормални всякакви извращения - хора правещи секс с хора от техния пол, педофили и какви ли не - говори се за "толерантност" към извратеняците - Всеки един който одобрява тия неща - не само тия, които ги правят - но и всеки един който ги одобрява заслужава смърт според Бог.

Разберете "МИР с нечестивите няма да има" Бог ще унищожи целия тоя грешен свят!!! Не се лъжете по думи като "толерантност, разбиране, уважение" и т.н. изопачени от антихристи

Римляни 1:22-33
22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,
23 и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.
24 Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, -
25 те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.
26 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.
27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.
28 И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,
29 изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба;
30 шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си,
31 безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви;
32 които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.

 

Днес ни залива от всякъде разврат, насилие, пошлост, окултизъм - по всяка телевизия има "екстрасенси, чародеи, врачки, леят куршуми, восъци - наред - все куп неща, които Библията категорично отхвърля - отрича да са добри - нещо повече - казва, че това са дела, които водят до смърт!

 

Второзаконие 18:10-13 

10 Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,    

11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;     

12 защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.

13 Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог.

Откровение 22:15

А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.

Галатяни 5:16-26

16 Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.   

17 Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.

18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон.  

19 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,   

20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,

21 зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,      

23 кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.   

24 А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.

25 Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.    

26 Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.

Откровение 21:8

А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.

 

 

Левит 19:31

Да се не отнесете към запитвачите на зли духове нито към врачовете; не ги издиряйте та да се осквернявате чрез тях. Аз съм, Господ вашият Бог.

 

Не се занимавайте със врачки, не ходете при хора, които леят куршуми, не четете литература за магии, книги на врачки, екстрасенси, не дръжте  подобни книги в домовете си! Ако имате такива книги у вас - изгорете ги - масово се продават книги на врачки, екстрсенси - пазете се от тях!!! Ако сте се занимавали с врачки или магии, ако са ви лели куршум или сте носили разни амулети с надежда "магическия предмет да ви помогне" - ПОКАЙТЕ СЕ!!! Само Господ Исус Христос може да ви помогне - НИКОЙ ДРУГ!

Сделать бесплатный сайт с uCoz