ТОЙ  УМРЯ ЗА ДА ЖИВЕЕШ ТИ!!! КРЪВТА НА ИСУС ТЕ СПАСЯВА!!! ПРИЗОВИ ГО, ЗА ДА ЖИВЕЕШ.

Йоан 10:11 

Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.

Всеки един човек на земята, независимо от своята националност и религия вижда, че покрай нас се води някаква битка между силите на доброто и злото. Колосална борба, между светлината и тъмнината, истината и заблудата, потисничеството и свободата и в края на краищата между ЖИВОТА И СМЪРТТА. Днес тази битка засяга всеки един човек на земята - да, абсолютно всеки!

Днес има много незнание относно Божието Слово и поради това страдаме.

Позволих си да разкажа малко за мен и това как съм повярвал. Oт дете съм имал моменти - предимно когато ми е било много трудно в някоя ситуация да се моля на Бог и всичко се е оправяло - но не съм осъзнавал смисъла на вярата. Не бях кръстен и много исках да се кръстя - и така все исках да го направя и мислех как да стане . Учих, работих - и пак мислех как да се кръстя - семейството ми има кръстници от Тутракан - но с годините рядко се виждаха - възрастните хора в Тутракан които са били кръстници на родителите ми умряха - аз си мислех че трябва да имам кръстник - мислех кой да намеря за кръстник. Много ми харесва да карам каяк, в университета видях един младеж с гребло от каяк - много ми се караше и макар че не го познавах го спрях и го питах къде може да се кара каяк - оказа се че той е в клуб по воден туризъм в университета - запознахме се - и заедно ходихме на няколко похода - той е вярващ, направи ми впечатление че е добър, честен - много много различен от всички останали хора. Когато научих повече за него реших да го помоля да ми стане кръстник - той се изненада, но прие и отидехме в една църква в Русе - аз не знаех още смисъла на кръщението, но много исках да го направя - той ми подари новия завет по случай кръщението ми - тогава не осъзнавах че такова кръщение с попръскване с чемшир не е правилно - както и да е мина - и аз занесох новия завет на село - там си стоеше. Отидох лятото да работя по морето, ходих малко в чужбина и като се върнах пак си продължих да уча. Интересувах се от диети и започнах да търся материали в нета - намерих един сайт в който пишеше за храни - и хората които бяха правили тоя сайт бяха направили и сайт с Библия - почнах да чета, намерих тоя човек, започнахме пак да се виждаме, четях Божието Слово, търсех клипове - в нета има много и започнах да виждам, че писаното в Библията отговаря 1:1 на света - осъзнах че Бог е казал на хората как да живеят, казал им е какво е нужно за да се спасят и им е разкрил Своя план за света в Библията. Много от хората казват, че писаното в Библията е неразбираемо и противоречиво, но това не е истина. Всичко, което трябва да знаем е казано ясно. По късно направих истинско - водно кръщение в река. Друго, което е факт в моя род. Всички деца на родителите на моя прадядо са умирали. Те решават да измолят от Бог следващото им дете да живее и решават да го кръстят с еврейско име. Така моя прадядо е кръстен Аврам – по късно майка ми е казвала, че прадядо ми е бил най-добрия, най-кроткия мъж който тя познава от родът ми. Това не е случайно. Бог е с нас хората и днес.

 

Прочетете това и ще научите много отговори които няма да Ви покажат нито по телевизията, нито по медиите които ни залива с пошлост. Това може да промени животът Ви! Отделете 20 минути.

Днес много хора мислят, че църква е институция или сграда от камъни – църква означава събрание – църквата се състои от вярващите в Исус – а глава на църквата е Исус – следователно без Господ не може да стане нищо. Самия Исус е казал – където има двама или трима събрани в Мое име – там съм и Аз. Традиционната „църква” се е превърнала в една институция, която се интересува предимно да вземе парите на хората – за кръщене, опело или сватба.

Матей 18:20
Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Лука 12:32
Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.

Днес много хора мислят, че да говорят за Бог могат само свещенници – в стария завет е имало специални условия за да бъде човек свещенник – трябвало е да бъде от определен род – в новия завет Исус иска от вярващите да свидетелстват за Него – за да се спасят и други хора. Който е повярвал – на него му идва от вътре да говори за Бог, защото има дух на вяра.

2 Коринтяни 4:13
А като имаме същия дух на вяра, според писаното: "Повярвах, за това и говорих", то и ние, понеже вярваме, затова и говорим;

 

Друга заблуда които хората допускат

Много хора си мислят, че кагато човек повярва в Бог и животът му ще тръгне по мед и масло, Бог ще му даде, пари, коли, жилище, партньор в живота и т.н. и всичко ще се подреди в "земния" живот на човека. Това, обаче не е така!

Йоан 15:18-21
18 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.
19 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
20 Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.
21 Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.

Всеки един Християнин избира - да открадне или не, да прелюбодейства или не, да убие или не, да спечели лесно пари с измама или не и тогава "лесния" живот изчезва - лесен за невярващите.
Ако Исус гониха и вярващите ще гонят, ако Исус биха - и вярващите ще бият, ако Исус убиха - много вярващи ще убият и ако нещо такова се случи на някой вярващ - той не трябва да се пита ама защо Господи точно на мен - той трябва да знае - целия свят лежи в лукавия. Това е свят на страдание, смърт, болест, войни, завист, омраза – и Християните страдат заедно с другите.


Докато не дойде Господ Исус Христос това ще е свят на грях - а от греха идват всички злини. След това Бог ще сътвори нов свят

Всички до един сме грешни

Римляни 3:10
Както е писано: - "Няма праведен ни един";

И не можем да изкупим греховете си със собствени дела

Тит 3:5
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,

Исая 64:6
Защото всички станахме като човек нечист, И всичката ни правда е като омърсена дреха; Ние всички вехнем като лист, И нашите беззакония ни завличат както вятъра.

Всичките ни "добри дела" са като мръсна дреха пред Бог и не струват нищо - не могат да ни послужат за прощаване на греховете ни - очиства ни само Христовата кръв - но има условие - ако се покаем

1 Йоаново 1:7
Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.

Галатяни 3:11
А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, "че праведният чрез вяра ще живее";

Исус, дойде и застана на кръста за да имаме живот, всички които вярваме в Него.

Много хора днес не знаят, че Исус е Господ – самият Той казва, че е Господ.

Йоан 13:13
Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв.

Йоан 13:14
И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете.

Бог е триединен – Бог Отец, Бог Син и Светия Дух. Те са в единомислие – правят едно и също.

За това е казано

Битие 1:26
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

„Наше подобие”, а не „мое” – множествено число.

Исус е от самото начало – Той не започва съществуването си преди 2000 години, когато идва в плът.

Йоан 1:1-23

1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2 То в начало беше у Бога.

3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

4 В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.

5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

6 Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.

7 Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.

8 Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината.

9 Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.

10 Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.

11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.

12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;

13 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

15 Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене понеже спрямо мене беше пръв.

16 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;

17 понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.

18 Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

19 И ето, свидетелството, което Иоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?

20 Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.

21 И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.

22 На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?

23 Той рече: Аз съм "глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа", както рече пророк Исаия.

 

В началото бе словото и словото бе у Бог и Словото бе Бог, и всичко стана чрез Него – в Него бе животът и беше светлина за човеците. Йоан е свидетелствал за идването на Исус. И Словото стана плът – това Слово е Исус Христос – то е от самото начало в Бог – още преди Адам и Ева. И на Исус Бог Отец е дал силата да прости греховете ни, след като доброволно застана на кръста за да поеме греховете на тия които вярват в Него – дал е и сила да съди и да наказва ония които откажат да повярват в Него. Исус е пратен от Господ.

Йоан 12:49
Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед, какво да кажа и що да говоря.

Йоан 10:9-17

9 Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.

10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.

12 Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва.

13 Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете.

14 Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават,

15 също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.

16 И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.

17 Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.

Йоан 3:16-18

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

18 Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.

Исая 53:3-12
3 Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото отвръщат хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.  

4 Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.    

5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.    

6 Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.    

7 Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.    

8 Чрез угнетителен съд биде грабнат; А кой от Неговия род разсъждаваше, Че биде отсечен отсред земята на живите Поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът?    
9 И определиха гроба Му между злодеите, Но по смъртта Му при богатия; Защото не беше извършил неправда, Нито имаше измама в устата Му.    

10 Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал; Когато направиш душата Му принос за грях, Ще види потомството, ще продължи дните Си, И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.    

11 Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, И Той ще се натовари с беззаконията им.    

12 Затова ще Му определя дял между великите, И Той ще раздели корист със силните, Защото изложи душата Си на смърт И към престъпници биде причислен, И защото взе на Себе Си греховете на мнозина И ходатайствува за престъпниците.

Всеки който повярва в Сина не е осъден – който не вярва вече е осъден!

Римляни 10:9

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.

Римляни 10:10

Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.

 

Спасението ни не става с пари, спасението ни не става с наши дела – Става когато повярваме от цялото си сърце и кажем, че Исус е възкресен от Бог.

1 Коринтяни 15:14-18
14 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.

15 При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват;

16 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;

17 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.

18 Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.

 

Ако не вярваме във възкресението – празна е нашата вяра и не ни ползва!

А вярата се доказва с дела – когато човек повярва, той трябва да живее както иска Бог - Святия Дух започва да го променя – ако човекът позволи на Святия Дух - ако вярата е истинска – а не само на думи.

Яков 2:14-26

14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?

15 Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна,

16 и някой от вас им рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?

17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.

18 Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.

19 Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.

20 Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна?

21 Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела като принесе сина си Исаака на жертвеника?

22 Ти виждаш, че вярата действуваше заедно с делата му, и че от делата се усъвършенствува вярата;

23 и изпълни се писанието, което казва: "Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда"; и се нарече Божий приятел.

24 Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.

25 Така също и блудницата Раав не оправда ли се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бърже през друг път?

26 Защото, както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва.

Йоан 14:15
Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.

 

Исус ни казва кои са заповедите които трябва да спазваме

Марк 12:30
и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".

Марк 12:31
А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма.

1 Йоаново 2:5
Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

 

Бог не измисля някакви заповеди само за да ограничва хората – Той ни казва как да живеем за да живеем добре и за другите. Ако спазваме заповедите на Господ – животът ни ще е много по-добър. Ако нямаше толкова много кражби, убийства, лъжи – какъв щеше да е светът? Ако хората не правят толкова много безразборен секс – няма да има толкова много болести предавани по полов път, няма да има толкова страдания, защото хората се влюбват в извънбрачните връзки и после страдат.

ГРЕХЪТ е това което ни отделя от Бог и от Неговата закрила.

В Библията Бог е разкрил на хората как да живеят, какво да не правят и Неговият план.

 

Хората трябва да осъзнаят, че имат нужда от Спасител и че тоя Спасител е Исус. Бог оставя злото да се развие до край защото това е начин хората да видят до какво води непослушанието – поради непослушанието на хората умират, страдат, боледуват и т.н. Но РАДОСТНОТО е, че това няма да продължава вечно. Бог е обещал, че ще дойде и ще сложи край на страданието. За това и Исус дойде преди 2000 години.

 

Яков 2:10
Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.

1 Йоаново 3:8
Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.

Исус можеше да избие тия които Го гонеха

Матей 26:53-54
53 Или мислиш, че не мога да се примоля на Отца Си, и Той би Ми изпратил още сега повече от дванадесет легиона ангели?

54 Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва така да бъде?

Йоан 18:1-6

1 Като изговори това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, гдето имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.

2 А и Юда, който Го предаваше, знаеше това място; защото Исус често се събираше там с учениците Си.

3 И тъй, Юда като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.

4 А Исус като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им рече: Кого търсите?

5 Отговориха Му: Исуса Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше.

6 И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.

 

Само когато Исус казва „Аз съм” – падат на земята.

 

Марк 14:1
А след два дни щеше да бъде пасхата и празника на безквасните хлябове; и главните свещеници и книжници търсеха случай да Го уловят с хитрост и да го умъртвят.

Йоан 18:28-31

28 Тогава поведоха Исуса от Каиафа в преторията; а беше рано. Но сами те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.

29 Затова Пилат излезе при тях и каза: В какво обвинявате Тоя човек?

30 В отговор му рекоха: Ако не беше Той злодеец, не щяхме да Го предадем на тебе.

31 А Пилат им рече: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: Нам не е позволено да умъртвим никого,

 

Първосвещениците виждат в Исус заплаха за земната си власт – те са виждали как народът Го харесва поради добрините, които е правел. Мислели са че Той иска да става земен цар – заслепени от жаждата за власт не виждат че Исус е допъл да се жертва доброволно за греховете на тия които вярват в Него. Тия същите хора, които не искали да се осквернят за да ядат на пасхата – признават, че искат да убият Исус, но на тях не им е позволено.

 

Много скоро Исус ще дойде отново и ще сложи край на греха. Никой не знае кога точно ще е тоя ден, Исус е казал:

Матей 24:36
А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

Марк 13:32
А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

Но е Господ е дал много признаци на последните дни за да знаят хората и да очакват идването Му. Малко преди идването Му

Антихриста ще се опита да принуди хората да сложат неговият белег на дясната ръка или челото, и без него няма да могат да купуват или продават - много скоро това ще се изяви ясно - ПОМНЕТЕ, ЗАЩОТО

Откровение 13:16-18

16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;

17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.

18 Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

 

oще преди 2000 години Бог предсказа и обяви:

Откровение 14:9-12

9 И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,

10 той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.

11 И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.

12 Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.

 

Не си мислете „Бог ще ми прости, Бог е любов, Бог ще ми даде втори шанс” – НЕ, Бог е казал ясно и няма да промени Словото Си!!!!

Ако някой приеме белега на звяра – ТОЙ Е ОСЪДЕН ЗА ЦЯЛА ВЕЧНОСТ МЪКИ И СТРАДАНИЯ!!!

Хората си мислят, че Бог е любов – това е само едната страна от характера на Бог. Бог е и пояждащ огън, Той не търпи грях, в Негово присъствие греха изгаря. Много хора казват само „Бог е любов”, но това е само една страна от характера на Бог – малко се говори за Божия гняв. И това се прави умишлено – за да си казват хората „аз ще си греша, пък Господ ме обича и ще ми прости всичко” – да ама не.

Псалми 7:11
Бог е праведен съдия, Да! Бог Който се гневи всеки ден на нечестивия.

Йов 21:17
Колко често изгасва светилникът на нечестивите, И дохожда бедствието им върху тях! Бог им разпределя болезни в гнева Си.

Софония 2:1-3
1 Изпитайте себе си, да! изпитайте, Народе безсрамни,
2 Преди да влезе указът в сила, - (Денят минава като плява,) - Преди да ви сполети лютия гняв Господен, Преди да ви постигне денят на гнева Господен.
3 Търсете Господа, всички кротки на земята, Които извършвате съдбите Му; Търсете правда, търсете кротост, Негли бъдете покрити в деня на гнева Господен.

Римляни 2:5
а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога,

Евреи 12:29
защото нашият Бог е огън, който пояжда.

Исая 55:6-8
6 Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо;
7 Нека остави нечестивият пътя си, И неправедният помислите си, Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
8 Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.

 

Бог е справедлив и престъпленията имат последствия. Въпреки, че много от хората правят неща, които Бог не одобрява, Той ни обича и даде Своя Син Исус Христос, Който плати цената за греховете на тези, които вярват в Него. Тези, които откажат да повярват в Христос и продължават да вършат зло ще отговарят сами за делата си. 

Откровение 11:18
Народите се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си пророците и на светиите и на ония, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята.

 

Днес все повече хората унищожават и погубват земята – ако преди са можели само да изстрелват стрели, куршуми и гюлета – днес хората притежават оръжия които могат да унищожат цялата земя. Днес земята е замърсена уникално, повече от всякога. Всеки може да види това. Това пророчество се е изпълнило.

Лука 17:26-30

26 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;

27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички.

28 Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,

29 а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, -

30 подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.

 

Днес хората прекарват животът си за да купят имоти, коли, да се оженят и да създадат деца. Живеят предимно за пари и материални неща, също както в дните на Лот и Ной.

Матей 24:6-7
6 И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът.

7 Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.

 

За последните 100 години светът преживя унищожителни войни, над 200 милиона станаха жертви на войните. В последните десетина години земята е поразена от нечувани бедствия – голям брой земетресения, болести, наводнения, урагани, цунамита и какво ли не.

Продолжение »

Сделать бесплатный сайт с uCoz